Putem internetske stranice planiraj.com - booking nudimo sve vrste smještajnih objekata (hoteli, moteli, hosteli, apartmani, studio apartmani, sobe, itd pod zajedničkim nazivom "smještajni objekt/i") na kojima korisnici mogu oglašavati svoje smještajne jedinice koje su na raspolaganju za rezervaciju, a posjetitelji stranice mogu ih rezervirati. Rezervacijom putem web stranice planiraj.com - booking ulazite u izravni (zakonski obavezujući) ugovorni odnos sa smještajnim objektom u kojem rezervirate smještaj. Od trenutka kada obavite rezervaciju mi djelujemo isključivo kao posrednik između vas i smještajnog objekta tako da smještajnom objektu prenosimo podatke o vašoj rezervaciji i vama šaljemo poruku e-pošte s potvrdom rezervacije umjesto i u ime smještajnog objekta. Informacije koje priopćimo prilikom pružanja usluga temelje se na informacijama koje dobivamo od smještajnog objekta.

Prilikom pružanja naših usluga, ne možemo potvrditi, niti jamčiti da su sve navedene informacije točne, potpune i istinite, niti možemo biti odgovorni za bilo kakve pogreške (uključujući očigledne i pravopisne pogreške), prekide veze (bez obzira je li u pitanju (privremeni i/ili djelomični) kvar, popravak, nadogradnja ili održavanje naše internetske stranice ili nešto drugo), netočne, neistinite ili informacije koje dovode u zabludu, ili pak nedostatak informacija. Svaki pojedinačni smještajni objekt u svakom je trenutku odgovoran za točnost, potpunost i istinitost (opisnih) informacija (uključujući cijene i raspoloživost) prikazanih na našoj internetskoj stranici.

Naše su usluge na raspolaganju samo za osobnu i nekomercijalnu upotrebu. Stoga nije dozvoljena preprodaja, dubinsko povezivanje (deep-link), korištenje, kopiranje, praćenje (npr. putem web-spidera ili web-scrapinga), prikazivanje, preuzimanje ili reproduciranje bilo kojeg sadržaja ili informacije, softwarea, proizvoda ili usluge koje su na raspolaganju na našoj stranici u bilo kakve komercijalne ili konkurentske svrhe.

1. Pristupanjem web stranici planiraj.com - booking, prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja stranice.

Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna uvjeta korištenja stranice u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati pravila i uvjete korištenja te se smatra da je pristupanjem stranici upoznat s pravilima i uvjetima njihova korištenja.

2. U svrhu oglašavanja na web stranici planiraj.com- booking, korisnik se obvezuje registrirati te u registracijskom obrascu popuniti svoje osobne podatke i podatke za kontakt. Prikupljanje traženih podataka utemeljeno je Zakonom o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. Korisnik za točnost podataka jamči zakonskom odgovornošću. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, prikupljeni osobni podaci pohranjuju se u registru osobnih podataka. Svaki korisnik prihvaćanjem ovih pravila dopušta uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava te za slanje elektroničke pošte, a planiraj.com - booking se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni.

3. Sve objave, oglasi, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, videosnimke i drugi materijali (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljeni na stranicama isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. Planiraj.com - booking ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnovom naknade štete prema izdavaču web stranice planiraj.com - booking, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz dostavljeni sadržaj, korisnik preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio izdavača planiraj.com - booking od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi planiraj.com - booking svaku štetu koja je nastala temeljem zahtjeva trećih osoba, po bilo kojoj osnovi vezanoj uz dostavljeni materijal.

4. Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati oglase koji su u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati ili pružati usluge kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.

5. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i oglašivača (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili oglašivaču, sadržaju ponude, o predmetu i cijeni ponude i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika i oglašivača. Web stranica planiraj.com - booking nije odgovorna ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.

6. Oglasi moraju biti pisani na hrvatskom jeziku.

7. Oglas i opis mora sadržavati specifične podatke o objektu i odnositi se samo na objekt koji se iznajmljuje.

8. U oglasima nije dopušteno oglašavanje predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno vezano za iznajmljivanje.

9. Slike u oglasu moraju biti slike objekta koji se iznajmljuje. Nije dopuštena objava logotipa, banera i sl.

10. Oglas mora sadržajno pripadati u primjerenu rubriku.

11. Naslov oglasa mora opisivati objekt iznajmljivanja. U naslov nije dopušteno upisivati naslove drugih web stranica ili više jednakih znakova zaredom.

12. Korisnik može imati samo jedno korisničko ime i za jedan objekt može predati samo jedan oglas, ali može predati više oglasa za više objekata u određenim rubrikama. Jednako tako, nije dopuštena objava oglasa za isti objekt u dvije različite rubrike.

13. Web stranica planiraj.com - booking zadržava pravo odbijanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij.

14. Web stranica planiraj.com - booking ima pravo urediti, izmijeniti ili ne objaviti oglase i to bez najave pod sljedećim okolnostima:

a) kad je oglas predan u pogrešnu rubriku

b) kad subjekt i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva

c) kad subjekt može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom, na bilo koji način

d) kad proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale

e) kad sadržaj jednog oglasa sadrži više subjekata koji nisu raspoređeni u ispravne kategorije

f) kad je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv

g) kad oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja

15. Web stranica planiraj.com - booking zadržava pravo izmjene i dopune pojedinog oglasa, a da se pri tome ne mijenja sadržaj oglasa subjekta (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično).

Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Web stranica planiraj.com - booking ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što korisnik javi o vjerojatnoj zlouporabi odgovarajuće postupati.

Objavom oglasa na web stranici planiraj.com - booking korisnik se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite ostalih korisnika (na telefon ili e-mail). Korisnik mora imati aktivnu e-mail adresu gdje povremeno pregledava poštu.

16. Korisnik se slaže s povremenim primanjem elektroničke pošte koja je povezana s aktivnostima web stranice planiraj.com - booking. Elektronička pošta može povremeno sadržavati reklamne poruke.

17. Korisnik u bilo koje vrijeme može pismeno zahtijevati da web stranica planiraj.com - booking trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke za slanje reklamnih poruka. Ako korisnik pismenim putem zatraži trajni ili privremeni prestanak slanja poruka web stranica planiraj.com - booking korisniku zamrzava njegovu registraciju (što znači da korisnik više neće moći upotrebljavati funkcije web stranice planiraj.com - booking koje su namijenjene samo registriranim korisnicima).

Korisnici svojim zahtjevom za objavom oglasa neopozivo ovlašćuju web stranicu planiraj.com - booking da taj sadržaj koristi, kopira, objavljuje te distribuira i u drugim medijima. Web stranica planiraj.com - booking u drugim medijima neće objaviti korisnikove osobne podatke, nego samo sadržaj oglasa i link na stranicu planiraj.com - booking.

18. Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice planiraj.com - booking, uključivo sa svim podacima koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja web stranice planiraj.com - booking.

Web stranica planiraj.com - booking zadržava pravo trenutno s popisa korisnika brisati one korisnike koji bi kršili ova pravila i uvjete ili na neki drugi način usporavali ili ometali rad stranica, te zadržava pravo poduzeti odgovarajuće mjere protiv takvih korisnika.

19. Web stranica planiraj.com - booking ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja oglasa ili pogrešaka u djelovanju web stranice.

Web stranica planiraj.com - booking ne jamči da će korisnik moći pristupati sadržaju svojeg oglasa kad on jednom istekne, odnosno kada dođe do raskida ugovora između korisnika i web stranice planiraj.com - booking.

Uvjeti i odnosi između korisnika i web stranice planiraj.com - booking podliježu zakonima Republike Hrvatske.

U slučaju spora nadležan je sud u Splitu.